Regulament

Regulament de ordine interioară

Pe toata durata cursurilor sportivul beneficiaza de pregatire in cadrul bazelor sportive unde Asocaţia Sportivă MAGICBALL isi desfasoara activitatea. Cursurile de initiere sunt conduse de antrenori specializati. Cursantii sunt obligati sa respecte regulamentele de functionare ale bazelor respective (folosirea vestiarelor, accesul in incinta, regulamentul de desfasurare al antrenamentelor, etc.); Poate solicita înscrierea la cursurile Asociaţiei Sportive Magicball orice persoană cu vârsta mai mare de 8 ani. Atât aplicantul, cât şi însoţitorii acestuia (dacă aplicantul este minor) trebuie să înţeleagă regulamentul căruia urmează să fie cu totul de acord cu normele acestuia.

Aplicantul trebuie să solicite să completeze şi să depună un formular de înscriere, apoi să aştepte decizia asociaţiei. O cerere poate fi respinsă fără explicaţii suplimentare.

Odată aprobată cererea de înscriere, aplicantul devine cursant, având dreptul să participe la cursurile de baschet care se desfăşoară în luna în curs, sau la alegere în luna imediat următoare. Cursantul îşi poate exercita acest drept sau nu, însă nu poate cere refacerea orelor de antrenament la care a absentat.

Sosirea la sala de antrenament trebuie să se facă în timp util pentru a permite cursanţilor schimbarea echipamentului şi prezentarea la ora de antrenament cu puţin timp înainte de începerea acesteia. Cursanţii sunt rugaţi să nu sosească mult mai devreme, pentru a evita aglomerarea inutilă a anexelor (holuri, vestiare, băi) şi nici mai târziu pentru a nu deranja ora de antrenament.

Asocaţia Sportivă MAGICBALL asigura pe toata perioada cursului instalatii, materiale sportive si echipament specific. Sportivii se vor prezenta la antrenamente cu echipament sportiv conform activitatii sportive (pantofi sau ghete sport, sort, tricou); Talpa încălţămintei de antrenament trebuie să fie perfect curată. Cursantul trebuie să evite folosirea încălţămintei de antrenament în afara orelor de curs.

Accesul la antrenamente este posibil  numai pe baza legitimatiei de sportiv al Asocaţiei Sportive MAGICBALL, vizata la zi, ce trebuie prezentata, la cerere, reprezentantului clubului la activitatea respectiva. Legitimatia de sportiv MAGICBALL se obtine in urma completarii formularului de inscriere si se vizeaza o data cu plata cotizatiei la inceputul fiecarei luni.

Doua luni consecutive de neprezenta la activitatea asociaţiei MAGICBALL atrag descalificarea din calitatea de membru, exceptand cazurile exceptionale;

Pe tot parcursul prezenţei cursantului la antrenamente i se interzice manevrele primejdioase, pentru sine sau pentru alţii, precum şi generarea de sunete peste nivelul de zgomot din clădire.

Asocaţia Sportivă MAGICBALL nu îşi asumă răspunderea pentru integritatea cursanţilor în afara orelor de antrenament, în cazul în care aceştia nu sunt însoţiţi de antrenor. Nu se permite comportamentul jicnitor sau neadecvat al membrilor sau al însoţitorilor acestora. Se interzice accesul în sala de sport a copiilor încălţaţi cu role. În sala de sport cât şi la orele de antrenament se interzice consumul de gumă de mestecat.

Parintele (tutorele legal) al cursantului are dreptul de a fi informat asupra programului de pregatire, de a asista la desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul MAGICBALL  (antrenamente, meciuri, cantonamente de pregatire, alte activitati) ;

Prezentul regulament de functionare este in totalitate in conformitate cu statutul de funcionare al   Asocaţiei Sportive MAGICBALL si va fi adus la cunostinta parintelui sau tutorelui legal al cursantului odata cu semnarea “formularului de inscriere”. Prezentul regulament s-a încheiat astăzi …………………………..în 2 (două) exemplare, un exemplar la părinte/tutore şi un exemplar la antrenor.

ATENŢIE

Orice abatere de la regulamentul asociaţiei poate duce la excluderea cursantului. Conducerea asociaţiei se obligă ca în cazul modificărilor survenite pe parcurs vor fi anunţate cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea acestora.

 

Download mp3